оформить займ онлайн на карту без отказа кредит онлайн наличными срочно
You are here: Dự Án Các dự án trong tương lai Các dự án hiện nay

Các dự án hiện nay

Email In PDF.

1. Dự án 1: Xuất bản 2 quyển sách tập hợp các bài viết do thành viên Quỹ NCBD viết từ trước 26/05/2011, do Nhà Xuất Bản Tri Thức đảm trách.

2. Dự án 2: Xuất bản
2 quyển sách tập hợp các bài viết do thành viên Quỹ NCBD viết sau  26/05/2011, do Nhà Xuất Bản Lao Động đảm trách.

3. Dự án 3: Dịch và xuất bản cuốn Sovereignty over the Paracel and Spratly Islands của Monique Chemillier Gendreau.

4. Dự án 4: Tiến hành hỗ trợ các triển lãm tranh ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa do các nhà khoa học nghiên cứu Trường Sa và các ngư dân thu thập được. 

5. Dự án 5: Phát triển và hoàn thiện trang web Quỹ Nghiên cứu Biển Đông: www.seasfoundation.org để duy trì hoạt động cho quỹ, xây dựng cơ sở dữ liệu lưu các tài liệu về Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa và các vấn đề liên quan và liên kết với các trang web khác về Hoàng Sa Trường Sa. Trang web này sẽ góp phần quảng bá cho các ý tưởng của Quỹ NCBĐ đến những người quan tâm toàn thế giới.

6. Dự án 6: Đóng góp các bài báo khẳng định chủ quyền Việt Nam tại HSTS và cổ vũ sử dụng Luật pháp Quốc tế trong giải quyết vấn đề Biển Đông

7. Dự án 7: Tổ chức các cuộc trò chuyện chuyên đề về Biển Đông tại các thành phố lớn ở Việt Nam.


Kế hoạch chiến lược trong vòng 3-5 năm tới

1. Tiếp tục các hoạt động ở trên

2. Hợp tác liên kết với các nhóm khác để thành lập một Trung tâm dữ liệu Biển Đông Nam Á.

3. Tiếp tục phát triển và mở rộng quỹ nhằm hỗ trợ các dự án nhỏ và vừa về Biển Đông Nam Á, Hoàng Sa và Trường Sa sử dụng trang web www.seasfund.org.

4. Xây dựng và mở rộng quỹ nhằm hỗ trợ các dự án vừa và nhỏ, đặc biệt các dự án nghiên cứu của sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu về Biển Đông tại các trường đại học ở Việt Nam.

5. Giới thiệu hỗ trợ các học giả, chuyên viên, giáo sư về các vấn đề trên Biển Đông Nam Á, Hoàng Sa và Trường Sa, pháp luật và luật biển quốc tế, lịch sử... thỉnh giảng, nói chuyện cho sinh viên các trường đại học.

6. Tổ chức/tài trợ các hội thảo về Biển Đông Nam Á, Hoàng Sa và Trường Sa (có thể kết hợp với nhóm Viet Studies - Hội Thảo Hè hoặc Câu lạc Bộ Việt Kiều).

7. Dự án 7: Tập hợp các luật sư người Việt có kiến thức về công pháp quốc tế để chuẩn bị cho việc đưa vấn đề TSHSBĐ ra Tòa Án hay Trọng Tài Quốc Tế nhằm khôi phục chủ quyền thực tế cho Việt Nam