оформить займ онлайн на карту без отказа кредит онлайн наличными срочно
You are here: Ủng Hộ Danh sách đóng góp Danh sách đóng góp 2007 & 2008

Danh sách đóng góp 2007 & 2008

Email In PDF.
Kính cảm tạ quý vị đã đóng góp cho QNCBĐ trong năm 2007 và 2008
 1. Hung D. Nguyen (Australia): 100 AUD
 2. Tuan N. Tran (VN): 50 USD
 3. Tuyen Huynh (Austin, Texas): 100 USD
 4. Khoa Tran (Austin, Texas): 100 USD
 5. Ha Thai Nguyen (Bay Area, California): 100 USD
 6. Lam Huynh (Ann Arbor, Michigan): 100 USD
 7. Hung Q. Ngo (Buffalo, New York): 100 USD
 8. Du Tran (Bay Area, California): 100 USD
 9. Thanh Nguyen (Ithaca, New York): 100 USD
 10. Anh T. Le (USA): 100 USD
 11. Binh Nguyen (California): 100 USD
 12. Hoa Nguyen (USA): 100 USD
 13. Thi and Family (USA): 50 USD
 14. Nguyen HP Nguyen (Ann Arbor, Michigan): 50 USD
 15. Nguyen An Nguyen and Fam (Houston, Texas): 100 USD
 16. Huy D. Danh (UK): 200 USD
 17. Linh Thai Nguyen (PL): 100 USD
 18. Tuan Pham (Australia): 50 AUD
 19. Bang C. Dinh (USA): 100 USD
 20. Patrick Phung (USA): 200 USD
 21. Hung Nguyen (USA): 20 USD
 22. DTB (USA): 50 US$
 23. Truong V. Nguyen (VN): 5.0 Mil VND
 24. Gia dinh Le Vinh (VN) USD400
 25. Hai-Khoi Luong Nguyen (JPN): 20,000.00 JPY (donated in Dec 2008)

*********************************************

Total: 2320 USD + 150 AUD + 5 Mil VND

Trân trọng cảm ơn và chúc quý vị đóng góp sức khỏe và thành đạt!

QNCBĐ