оформить займ онлайн на карту без отказа кредит онлайн наличными срочно
You are here: Ủng Hộ Danh sách đóng góp Danh sách ủng hộ Quỹ trong năm 2014 & 2015

Danh sách ủng hộ Quỹ trong năm 2014 & 2015

Email In PDF.
2015
- Ngày 20/11 nhận 5.000.000 từ bác Đặng Chu Sơn
2014
1- VND 10,000,000 (mười triệu đồng VN) ngày 16/5/2014. Thù lao Dragon Capital gởi LMPhiếu, TV Dự , LV Trương cho cuộc tọa đàm.
2- VND 10,000,000 (mười triệu đồng VN) ngày 20/5/2014
Bác Sĩ Dương Quang Tẫn USA đóng góp
3- VND 5,000,000 từ bác Đặng Chu Sơn ngày 5/6/2014
4- Nguyễn Thành Đông- Giám Đốc cty Đông Quân tháng 1/2013: VND 5,000,000.00
5- Nhận từ Lê Thanh Huy 3/2013:  VND 1,988,000.00
6- Nhân nhuận bút báo TT giúp Phạm Thanh Vân và Tuân Nguyễn 2013:  VND 2,700,000.00
7- Trần Vinh Dự đóng góp cho dự án cổ sử 17/10/2013: VND 30,000,000.00
8- N.Quang A chi biếu QNCBĐ để hỗ trợ PH Quân bảo dưỡng sách 12/2013: VND 10,000,000.00
9- NP Xuân Thủy  chi biếu QNCBĐ để hỗ trợ PH Quân bảo dưỡng sách 12/2013:VND5,000,000.00
10- NguyỄn Thành Đông ủng hộ Quỹ (20/1/2014): VND5,000,000.00
11-   Phạm Ngọc Nam ủng hộ Quỹ tháng 2/ 2014: 1,000,000.00
12- Lê Thanh Huy ủng hộ Quỹ tháng 2/ 2014: VND2,000,000.00

13- LM Phiếu, Trần Vinh Dự, Lê Vĩnh Trương đóng góp từ thù lao nói chuyện với Dragon Capital 16/5/14 tại 178 HBT: VND10,000,000.00

14- Bác sĩ Dương Quang Tẫn ủng hộ 20/5/2014: VND 10,000,000.00

15-   Phạm Đoan Trang ủng hộ PH Quân tháng 6/2014: 100 USD
       
16- Phạm Nam đóng góp tháng 1/2015 1,000,000.00 VND  
17-  Xuân Thủy đóng góp giúp PH Quân tháng 2/2015: 10,000,000.00 VND
18-  Lưu Văn Thắng ủng hộ 15/2/2015: 100 USD