оформить займ онлайн на карту без отказа кредит онлайн наличными срочно
You are here: Blog Tự Học Hán Văn Trực Tuyến - Bài 1 Học

SEAS Blog

Blog của nhóm thành viên Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông
Tháng 7 06
2010

Tự Học Hán Văn Trực Tuyến - Bài 1 Học

Posted by: nguyenduchung

Tagged in: Untagged 

(Bản nháp)

Phần 1
Bậc 1 80 chữ Hán cơ bản

一 ニ 三 四 五 六 七 八 九 十 百 千 日 月 火 水 木 金 土 左 右 上 下 大 中 小 目 耳 口 手 足 人 子 女 男 先 生 学 校 赤 青 白 正 早 山 川 林 森 田 竹 草 花 犬 貝 虫 天 空 気 夕 雨 村 町 石 車 音 本 字 文 力 名 年 入 出 立 見 休 円 王 玉 糸

Âm Hán Việt

Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục Thất Bát Cửu Thập Bách Thiên Nhật Nguyệt Hỏa Thủy Mộc Kim Thổ Tả Hữu Thượng Hạ Đại Trung Tiểu Mục Nhĩ Khẩu Thủ Chi Nhân Tử Nữ Nam Tiên Sinh Học Hiệu Xích Thanh Bạch Chính Tảo Sơn Xuyên Lâm Sâm Điền Trúc Thảo Hoa Khuyển Bối Trùng Thiên Không Khí Tịch Vũ Thôn Đinh Thạch Xa Ôn Bản Tự Văn Lực Danh Niên Nhập Xuất Lập Kiến Hựu Viên Vương Ngọc Mịch

Âm Tiếng Trung

yī èr sān sì wǔ liù qī bā jiǔ shí bǎi qiān rì yuè huǒ shuǐ mù jīn tǔ zuǒ yòu shàng xià dà zhōng xiǎo mù ěr kǒu shǒu zú rén zǐ nǚ nán xiān shēng xué xiào chì qīng bái zhèng zǎo shān chuān lín sēn tián zhú cǎo huā quǎn bèi chóng tiān kōng qì xī yǔ cūn dīng shí chē yīn běn zì wén lì míng nián rù chū lì jiàn xiū yán wáng yù jiǎo

Bài Mở Đầu

Điểm cần nhớ:

Thứ tự các nét viết: Các nét của chữ Hán thường được viết theo một thứ tự nhất định. Thứ tự này được gọi là thứ tự viết. Chữ Hán dù phức tạp đến mấy, cũng chỉ có những nét viết như sau:

1) Từ trên xuống dưới:  三 (Tam shān) tam

2) Từ trái qua phải: 川 (Xuyên chuān) 

3) Viết nét ở giữa trước: 小 (Tiểu xiē) tieu

4) Viết nét ngang trước: 十 (Thập shí) thap

5) Nét bao ngoài trước: 四 (Tứ suàn) tu

6) Nét xiên trái trước: 人 (Nhân rèn) nhan

7) Nét xổ thẳng ở trung tâm trước: 中 (Trung zhǒng) trung

8) Nét ngang xuyên tâm: 女 (Nữ nǚ) nu

oOo
 
Bài 1

Trong bài học này chúng ta sẽ học các chữ Hán sau

一 ニ 三 四 五 六 七 八 九 十 百 千
Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục Thất Bát Cửu Thập Bách Thiên

(to be updated)
 
Bài 2
日 月 火 水 木 金 土
Nhật Nguyệt Hỏa Thủy Mộc Kim Thổ

Bài 3
左 右 上 下 大 中 小 目 耳 口 手 足 人 子 女 男 先 生 
Tả Hữu Thượng Hạ Đại Trung Tiểu Mục Nhĩ Khẩu Thủ Chi Nhân Tử Nữ Nam Tiên Sinh

Bài 4
学 校 赤 青 白 正 早 山 川 林 森 田 竹
Học Hiệu Xích Thanh Bạch Chính Tảo Sơn Xuyên Lâm Sâm Điền Trúc

1. Học

Phồn thể hocPT

Giản thể hocGT

Âm Hán Việt: Học

Âm tiếng Trung: xué

Nghĩa: học, học tập

Số nét (giản thể): 8

Một số từ liên quan:

学生 (xué shēng) học sinh

中学 (zhōng xué) trung học

小学 (xiǎo xué) tiểu học

大学 (dà xué) đại học

(còn tiếp)

oOo

Download Bài 4 (to be updated)

Tài liệu tham khảo

1. Takebe, Y. Chữ Hán không khó. Có thể học tất cả các chữ Hán bằng 24 quy tắc. NXB Aruku, 1993. (Nguyên bản tiếng Nhật: 武部良明・ 漢字は難しくない・24法則ですべての漢字がマスターできる - Kanji Isn't That Hard! Kanji Can Be Mastered with the "24 Rules" アルク・1993年).

2. Learn to Write Chinese.

3. (to be updated)