оформить займ онлайн на карту без отказа кредит онлайн наличными срочно
You are here: Blog Sự khác biệt giữa đảo và biển trong lãnh vực chủ quyền

SEAS Blog

Blog của nhóm thành viên Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông
Tháng 10 26
2010

Sự khác biệt giữa đảo và biển trong lãnh vực chủ quyền

Posted by: duongdanhhuy

Tagged in: Untagged 

Trong tranh chấp biển đảo, chúng ta cần phân biệt giữa một bên là chủ quyền đối với đảo và bên kia là chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với biển.

Chủ quyền của một quốc gia đới với đảo là tuyệt đối, không khác gì chủ quyền đối với lãnh thổ trên đất liền hay đối với nội thuỷ.

Chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với biển không tuyệt đối, phức tạp hơn chủ quyên đối với đảo, và được quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 thường được viết tắt là UNCLOS. Những quyền này bao gồm chủ quyền không tuyệt đối trong lãnh hải 12 hải lý, và những quyền chủ quyền, quyền tài phán khác nhau trong vùng tiếp giáp 24 hải lý, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa bên ngoài 200 hải lý.

Chủ quyền của một quốc gia đối với đảo ban cho quốc gia đó chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với biển. Nếu đảo thuộc về một quốc gia thì lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải của đảo sẽ thuộc về quốc gia đó. Lưu ý rằng điều ngược lại không luôn luôn đúng. Nói một cách cụ thể, nếu một vùng biển là vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa của một nước thì điều đó không có nghĩa rằng tất cả các đảo, đá bên trong vùng biển đó phải thuộc về nước đó.