оформить займ онлайн на карту без отказа кредит онлайн наличными срочно
You are here: Blog Luật quốc tế về xác lập chủ quyền đối với đảo

SEAS Blog

Blog của nhóm thành viên Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông
Tháng 10 26
2010

Luật quốc tế về xác lập chủ quyền đối với đảo

Posted by: duongdanhhuy

Tagged in: Untagged 

Theo luật quốc tế chủ quyền đối với một vùng lãnh thổ, thí dụ như đối với đảo, dựa trên hai yếu tố: thụ đắc chủ quyền và duy trì chủ quyền.

Trước hết một nuớc phải thụ đắc chủ quyền bằng hành động của nhà nước để khẳng định chủ quyền đối với một vùng đất vô chủ. Hành động này phải không bị các nước khác phản đối. Luật quốc tế về thế nào là “khẳng định” chủ quyền có thay đổi theo thời gian, thí dụ như

·         Trước thế kỷ 19, sự chinh phục hay xâm lăng có thể được xem là có giá trị thụ đắc chủ quyền.

·         Vào cuối thế kỷ 19, trong Công Ước Berlin 1885, các cường quốc Âu Mỹ cho rằng, để khẳng định chủ quyền đối với một vùng lãnh thổ, một nước phải chiếm đóng vùng lãnh thổ đó và phải thông báo với các nước khác.

·         Trong thế giới hiện đại, Liên Hiệp Quốc không cho phép thụ đắc chủ quyền bằng chinh phục.

Sau khi khẳng định chủ quyền, nước này phải duy trì chủ quyền bằng cách thực thi chủ quyền ở cấp nhà nước một cách hoà bình và liên tục. Điều quan trọng là, ngay cả sau khi thụ đắc chủ quyền, một nước vẫn có thể mất đi chủ quyền đó trong trường hợp tranh chấp nếu bị chứng minh rằng đã thất bại trong việc duy trì chủ quyền của mình.